Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quảng Nam

Trên địa bàn Quảng Nam đang có 16108 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 18 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Quảng Nam tập trung chủ yếu ở Thành Phố Tam Kỳ 3704 công ty, Thành Phố Hội An 2747 công ty, Thị xã Điện Bàn 2026 công ty, Huyện Núi Thành 1722 công ty, Huyện Đại Lộc 1018 công ty, Huyện Thăng Bình 873 công ty, ...