Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quảng Nam

Trên địa bàn Quảng Nam đang có 15,361 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 18 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Quảng Nam tập trung chủ yếu ở Thành Phố Tam Kỳ 3,565 công ty, Thành Phố Hội An 2,577 công ty, Thị xã Điện Bàn 1,913 công ty, Huyện Núi Thành 1,658 công ty, Huyện Đại Lộc 967 công ty, Huyện Thăng Bình 837 công ty, ...