Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quảng Nam

Trên địa bàn Quảng Nam đang có 14,628 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 18 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Quảng Nam tập trung chủ yếu ở Thành Phố Tam Kỳ 3,455 công ty, Thành Phố Hội An 2,377 công ty, Thị xã Điện Bàn 1,804 công ty, Huyện Núi Thành 1,573 công ty, Huyện Đại Lộc 924 công ty, Huyện Thăng Bình 795 công ty, ...