Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quảng Nam

Trên địa bàn Quảng Nam đang có 14,223 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 18 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Quảng Nam tập trung chủ yếu ở Thành Phố Tam Kỳ 3,374 công ty, Thành Phố Hội An 2,241 công ty, Thị xã Điện Bàn 1,688 công ty, Huyện Núi Thành 1,487 công ty, Huyện Đại Lộc 894 công ty, Huyện Thăng Bình 775 công ty, ...