Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quảng Nam

Trên địa bàn Quảng Nam đang có 15,257 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 18 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Quảng Nam tập trung chủ yếu ở Thành Phố Tam Kỳ 3,549 công ty, Thành Phố Hội An 2,541 công ty, Thị xã Điện Bàn 1,895 công ty, Huyện Núi Thành 1,646 công ty, Huyện Đại Lộc 962 công ty, Huyện Thăng Bình 831 công ty, ...

CÔNG TY TNHH NÔI

4001156568

56 Nguyễn Tri Phương, Phường Cẩm Nam, Thành phố Hội An