Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quảng Nam

Trên địa bàn Quảng Nam đang có 15622 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 18 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Quảng Nam tập trung chủ yếu ở Thành Phố Tam Kỳ 3610 công ty, Thành Phố Hội An 2647 công ty, Thị xã Điện Bàn 1958 công ty, Huyện Núi Thành 1677 công ty, Huyện Đại Lộc 982 công ty, Huyện Thăng Bình 848 công ty, ...