Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quảng Nam

Trên địa bàn Quảng Nam đang có 16213 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 18 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Quảng Nam tập trung chủ yếu ở Thành Phố Tam Kỳ 3727 công ty, Thành Phố Hội An 2769 công ty, Thị xã Điện Bàn 2049 công ty, Huyện Núi Thành 1730 công ty, Huyện Đại Lộc 1025 công ty, Huyện Thăng Bình 877 công ty, ...